Internet 5G

Internet 5G – neobmedzené pripojenie do uvedenej rýchlosti x/x v kbit/s (napr. rýchlosť do 6144/768kbit/s, upload/download), 1:2 znamená agregácia, internet zdieľajú najviac 2-ja užívatelia. Pripojenie užívateľa do siete Internet je realizované pripojením koncového telekomunikačného zariadenia užívateľa do koncového bodu okruhu, odkiaľ je prevádzka smerovaná do verejnej internetovej siete. Pripojenie je realizované prostredníctvom prístupového okruhu. Na koncovom bode okruhu je služba štandardne odovzdávaná s rozhraním Ethernet alebo iným dohodnutým rozhraním. Služby je možné kombinovať s inými službami.

Názov službyMesačný poplatokRýchlosť ( kbit/s )Agregácia
5GNET START 5 GHz7,00 €2048/5121:2
5GNET 0 5 GHz10,00 €6144/7681:2
5GNET 1 5 GHz12,00 €10240/20481:2
5GNET 2 5 GHz14,00 €15360/40961:2
5GNET 3  5 GHz20,00 €30720/61441:2

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH. Platnosť od 1.3.2022

Všetky ceny sú uvádzané pri 24 mesačnej viazanosti.


Zľavy:

Pri uzatvorení zmluvy s viazanosťou na 2 roky je inštalačný poplatok a prenájom prijímacieho zariadenia zdarma, okrem inštalačného poplatku pri programoch 5GNET START.

Pri predplatení služieb INTERNET na 12 mesiacov vopred, získate zľavu vo výške 2 mesačných poplatkov.

(zľava platí pri objednávke cez internet)