Doplnkové služby

Názov službyAktivačný poplatokMesačný poplatok
Pevná IP adresa3,00 €3,00 €
Ostatné poplatky
Názov službyJednorazový poplatok
Inštalačný poplatok – zriadenie WiFi (aktivácia)30,00 €
Inštalačný poplatok – zriadenie WiFi (zariadenie)60,00 €
Inštalačný poplatok – 5GNET START pri 24 – mesačnej viazanosti 30,00 €
Inštalačný poplatok – 5GNET 0,1,2 pri 24 – mesačnej viazanostibez poplatku
Inštalačný poplatok – 5GNET 3 MIMO pri 24 – mesačnej viazanosti, pre súčasných zákazníkov zľava 50% 40,00 €
Inštalačný poplatok – zriadenie LAN, neštandardné pripojenia40,00 €
Inštalačný poplatok – migrácia (zriaďovací poplatok)bez poplatku
Upomienka2,00 €
Zaslanie faktúry poštou0,50 €
Znovupripojenie pri odpojení10,00 €
Zníženie rýchlosti10,00 €
Zvýšenie rýchlosti
Vyššie rýchlostidohodou
Inštalačné a servisné služby (hodinová sadzba)20,00 €
Výjazd technika (pri poruche na strane zákazníka)20,00 €
Zmluvná pokuta100,00 €

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH. Platnosť od 1.11.2018

Zľavy:

Pri uzatvorení zmluvy s viazanosťou na 2 roky je inštalačný poplatok a prenájom prijímacieho zariadenia zdarma, okrem inštalačného poplatku pri programoch 5GNET START a 5GNET 3 MIMO.

Pri predplatení služieb INTERNET na 12 mesiacov vopred, získate zľavu vo výške 2 mesačných poplatkov.