Internet TP

Internet TP je trvalé pripojenie do siete Internet. Služba je nezávislá od objemu prenesených dát, podporovaná škála prenosových rýchlostí je 128 kbit/s – 2048 kbit/s. Pripojenie do siete Internet je realizované pripojením koncového telekomunikačného zariadenia užívateľa do koncového bodu okruhu, odkiaľ je prevádzka smerovaná do verejnej internetovej siete. Pripojenie je realizované prostredníctvom prístupového okruhu. Na koncovom bode okruhu je služba štandardne odovzdávaná s rozhraním Ethernet alebo iným dohodnutým rozhraním. Služby je možné kombinovať s inými službami. Službu je možné doplniť o prenajaté telekomunikačné zariadenie (smerovač, firewall).

Mesačný poplatok pri 24 hodinovom pripojení
Názov službyZriadenieAgregácia: 1 / 1Agregácia: 1 / 2Agregácia: 1 / 4
TP 102490,00 €350,00 €210,00 €100,00 €
TP 2048120,00 €560,00 €330,00 €160,00 €

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH. Platnosť od 1.10.2016

Agregácia 1 / 1 znamená, že užívateľ využíva prenosovú kapacitu sám. Garancia prenosovej rýchlosti je 96%
Agregácia 1 / 2 znamená, že prenosovú kapacitu využívajú dvaja užívatelia. Garancia prenosovej rýchlosti je 48%
Agregácia 1 / 4 znamená, že prenosovú kapacitu využívajú štyria užívatelia. Garancia prenosovej rýchlosti je 24%

Zľavy:

Pri uzatvorení zmluvy s viazanosťou na 2 roky je inštalačný poplatok a prenájom prijímacieho zariadenia zdarma.

Pri predplatení služieb INTERNET na 12 mesiacov vopred, získate zľavu vo výške 2 mesačných poplatkov.