Internet Flat

Internet Flat znamená neobmedzené pripojenie do uvedenej rýchlosti x/x v kbit/s (napr. rýchlosť do 3072/512 kbit/s, upload/download), 1:2 znamená agregácia, internet zdieľajú najviac 2-ja užívatelia. Pripojenie užívateľa do siete Internet je realizované pripojením koncového telekomunikačného zariadenia užívateľa do koncového bodu okruhu, odkiaľ je prevádzka smerovaná do verejnej internetovej siete. Pripojenie je realizované prostredníctvom prístupového okruhu. Na koncovom bode okruhu je služba štandardne odovzdávaná s rozhraním Ethernet alebo iným dohodnutým rozhraním. Služby je možné kombinovať s inými službami.

Názov službyMesačný poplatokRýchlosť ( kbit/s )Agregácia
5GNET START 5 GHz6,00 €2048/5121:2
5GNET 0 5 GHz10,00 €5120/5121:2
5GNET 1 5 GHz12,00 €6144/7681:2
5GNET 2 5 GHz14,00 €7680/10241:2
5GNET 3 MIMO 5 GHz10,00 €10000/20001:2
5G FLAT 1len pri migrácii5 GHz10,00 €5120/7681:2
5G FLAT 2len pri migrácii5 GHz14,00 €7680/10241:2

Ceny sú konečné, nie sme platcami DPH. Platnosť od 1.11.2018


Zľavy:

Pri uzatvorení zmluvy s viazanosťou na 2 roky je inštalačný poplatok a prenájom prijímacieho zariadenia zdarma, okrem inštalačného poplatku pri programoch 5GNET START a 5GNET 3 MIMO.

Pri predplatení služieb INTERNET na 12 mesiacov vopred, získate zľavu vo výške 2 mesačných poplatkov.